Szállítási költség 1500 Ft.

Ha lájkolsz facebookon, láthatod mikor új termék kerül fel.

Címlap

Általános Szerződési Feltételek

A Bolondságok Boltja üzletszabályzata

1. A Szerződési Feltételek alapfogalmai 

1.1 Szolgáltató adatai

Üzemeltető:

F-SZOFTINFOR BT.
3530 Miskolc, Vörösmarty u. 3. 6/3

Tel.: 06-70-275-35-06
Adóigazgatási azonosítószám: 22357506-2-05
Bankszámlaszám: 10402764-00011343-00000004

1.2 A Vásárló

Aki a Bolondságok Boltja internetes felületen regisztráltatja magát, és a Bolondságok Boltja  Webshop Szolgáltatást igénybe veszi, azaz e felületen keresztül árut megrendel, vásárol. 

1.3 Szállítók adatai

A Szállító tevékenységét a szállítókkal kötött Szolgáltatási szerződés alapján végzi. A Bolondságok Boltja  által átadott árut kiszállítja a Bolondságok Boltja által átadott címre, az áru ellenértékét helyette és nevében átveszi. A Szállító tevékenységét, az adatok tárolása, feldolgozása és kezelése tekintetében is teljes titoktartási kötelezettség mellett végzi. 

Szállítást a következő cégekkel végezetjük

2. Szerződési Feltételek célja 

Bolondságok Boltja Szerződési Feltételeit azért adta ki, hogy ebben részletesen szabályozza a Webshop Szolgáltatással és annak igénybevételével kapcsolatos feltételeket, a Szolgáltató és a Vásárló jogait, kötelezettségeit és egyéb, a Webshop Szolgáltatással összefüggő lényeges körülményeket. 

bolondságokboltja.hu Webshop Szerződési Feltételei a Bolondságok Boltja és a vele szerződéses kapcsolatba lépő Vásárló között létrejövő jogviszony általános feltételeit tartalmazza. Az itt nem szabályozott kérdéseket illetően a Szolgáltató bolondságokboltja.hu Webshop tevékenységére vonatkozó mindenkor hatályos magyar jogszabályok és hatósági előírások, valamint a Polgári Törvénykönyvben foglalt rendelkezések külön kikötés nélkül is irányadóak. 

2.1 A Webshop Szerződési Feltételek közzététele

A Bolondságok Boltja Webshop Szerződési Feltételek Vásárló által történő elfogadása a bolondságokboltja.hu Webshop-szolgáltatás igénybevételének előfeltétele. A Feltételek elfogadásának minősül, ha a Vásárló a bolondságokboltja.hu intrernetes felületen regisztrálja magát. Amennyiben az utolsó belépés óta eltelt idő alatt a Webshop Szerződési Feltételek módosultak, a Vásárló a változásokról a bolondságokboltja.hu internetes felületre történő belépéskor értesülhet. 

2.2 A bolondságokboltja.hu Webshop Szerződési Feltételek hatálya

A Bolondságok Boltja fenntartja a jogot, hogy a bolondságokboltja.hu Webshop Szerződési Feltételeket részben vagy egészben bármikor módosíthatja. A bolondságokboltja.hu Webshop Szerződési Feltételek és annak mindenkori módosítása a közzétételkor lép hatályba. A bolondságokboltja.hu Webshop Szerződési Feltételek mindaddig hatályban maradnak, amíg a bolondságokboltja.hu Webshop-szolgáltató a bolondságokboltja.hu Webshop-szolgáltatást biztosítja.

3. A bolondságokboltja.hu Webshop-szolgáltatás 

A Bolondságok Boltja a Vásárló részére az alábbi feltételek szerint nyújtja a bolondságokboltja.hu Webshop-szolgáltatást. 

3.1 A bolondságokboltja.hu Webshop-szolgáltatás területi hatálya

A bolondságokboltja.hu Webshop-szolgáltató által fenntartott adathálózati kezelői felület az adathálózat (INTERNET) sajátosságai miatt mind belföldről, mind külföldről elérhető. A Bolondságok Boltja azonban kizárólag a Magyar Köztársaság területére címzett megrendeléseket fogad el. A Magyar Köztársaság területén kívüli postai, illetve egyéb címre történő szállítás tehát nem lehetséges, minden ilyen megrendelés érvénytelen. 

4. A bolondságokboltja.hu Webshop Szerződés létrejötte és módosítása 

4.1 Általános jellemzők

A Szerződés a Szolgáltató bolondságokboltja.hu Internetes felületén történő regisztrációval jön létre, mely a 2.1. pont értelmében egyben a jelen Szerződési Feltételek elfogadását jelenti. A regisztráció a bolondságokboltja.hu Webshopban való vásárlás feltétele . A megrendelések akkor jönnek létre, amikor a Vásárló a Megrendelést végső formájában jóváhagyja. A Bolondságok Boltja fenntartja magának a jogot, hogy a megrendelések beérkezésekor, amennyiben a regisztráció adatainak valódisága kérdéses vagy értelmezhetetlen, az adatokat törölje, és az ezekkel az adatokkal feladott megrendeléseket érvénytelennek minősítse. A megrendelések mennyiségi és értékhatárhoz kötöttek, amelyek feltételeit a bolondságokboltja.hu Webshop Általános Információk tartalmazza. 

4.2 Regisztráció

bolondságokboltja.hu Webshop üzleti oldalaihoz a bolondságokboltja.hu intertenes felületern történő regisztráció során, a Vásárló adatai megadása után kap hozzáférést .A regisztráció adatait a Bolondságok Boltja rögzíti, a Vásárlónak így a bolondságokboltja.hu Webshopban történő újabb megrendeléshez már csak felhasználónevét és jelszavát kell megadnia. 

4.3 Megrendelés módosítása, törlése

A megrendelés jóváhagyása után elektronikusan a megrendelés már nem törölhető. A megrendelés visszavonását a Vásárló a bolondságokboltja.hu Webshop Általános Információkban megadott elektronikus levelezési címen illetve telefonos hívószámon teheti meg. 

4.4 Fizetési feltételek

A Vásárló a vásárolt áruk a Szállítónál az áruk átvételénél készpénzben teljesíti. A Szállító a készpénz átvételéről számlát ad. A Bolondságok Boltja részteljesítést nem vállal, a Szállító részteljesítést nem fogadhat el. A Vásárló a megrendelés összes tételét egyben átveheti.

4.5 Sikertelen kézbesítés

Általános kiszállítási határidőnél a Szállító kettő alkalommal kísérli meg a megrendelt áruk átadását. Ezután a megrendelést a Bolondságok Boltja érvénytelennek nyilvánítja és törli. Rövid határidőre történő szállítás esetén a kézbesítést a szállító csak egyszer kíséreli meg! 

5. A Vásárló jogai és kötelezettségei 

A 4.4 pontban részletezett eseteket kivéve a  Bolondságok Boltja a saját hibájából tévesen beazonosított árut visszavásárolja.  A visszavásárlással kapcsolatos teendőket a visszáru nyomtatvány tartalmazza, melyet a Vásárló a honlapról letöltheti, akár előre kitöltött formában is bejelentkezés után. A vitás esetek elkerülése végett a visszaküldött árukat tartalmazó csomag felbontásáról videofelvételt készít. A Szolgáltató köteles az áru ellenértékét a csomag készhezvételétől számítva 30 napon belül visszajuttatni a vásárlónak. Az elállásra nyitva álló 8 munkanapos határidő attól a naptól kezdődik, amikor a vásárló a csomagot átvette. 

6. Adatvédelem, adatbiztonság 

6.1 Adatvédelmi Nyilatkozat

A  bolondságokboltja.hu Webshop Szolgáltatás igénybevételéhez szükséges, a bolondságokboltja.hu internetes felületen történő regisztráció során a Bolondságok Boltja a következő adatokat rögzíti a Vásárlókról: 

A Vásárló azonosításához szükséges kötelező adatokat:

Hírlevél előfizetők esetében:

 • e-mail cím
 • név

Regisztrált vásárlók:

 • név
 • cím
 • e-mail cím
 • telefonszám
 • számlázási név
 • számlázási cím

A Vásárló, ezzel kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy részére a Bolondságok Boltja személyre szabott szolgáltatási ajánlatokat, illetve reklám anyagokat küldhessen. A megrendelések kiszállítása érdekében a Bolondságok Boltja a következő adatokat bocsátja a Szállító, illetve a Szállító Megbízottja rendelkezésére:

 • Megrendelés ideje
 • Átvevő neve (Szállítási címből)
 • Cég neve (Szállítási címből)
 • A teljes Szállítási cím
 • A megrendelés összege szállítási díjjal együtt (utánvétes megrendelés esetén)
 • Megrendelésszám
 • Megrendelő telefonszáma és egyéb elérhetősége.

A Szállító, illetve Megbízottja ezeket az adatokat szigorúan bizalmasan, a Bolondságok Boltja Általános Üzletszabályzatában foglaltaknak megfelelően kezeli, és a kézbesítés után azokat a Bolondságok Boltja részére visszaszolgáltatja illetve megsemmisíti. 

6.2 Személyes adatok módosítása

Megadott személyes adatait a Vásárló a bolondságokboltja.hu felhasználói felületén bármikor megváltoztathatja illetve törölheti.

6.3. A regisztráció törlése

A regisztráció törlését a regisztráló a torles@bolondságokboltja.hu  elektronikus levélcímen, illetve a Bolondságok Boltja telefonos ügyfélszolgálatán kérheti.  

F-SZOFTINFOR BT.

Miskolc, 2009-november-01

utolsó módosítás: 2012-február-07